Du lịch miền Bắc


Loại Tour
Loại hình du lịch
Thời gian
Thác Bản Giốc
Khuyến mại
ĐÓN NĂM MỚI 2020 Ở CAO BẰNG
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 27/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.150.000 đ
HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – SUỐI LÊ NIN – PÁC BÓ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.250.000 đ
CAO BẰNG – TỊNH TÂY ( TRUNG QUỐC)
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 08, 15, 22, 29/11; 06, 13, 20, 29/12
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 3.560.000 đ
HÀ GIANG - MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.890.000 đ 2.250.000 đ
TUYỆT VỜI CUNG ĐƯỜNG : MAI CHÂU – PÙ LUÔNG MÙA LÚA CHÍN - SUỐI CÁ THẦN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.560.000 đ
MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA CHÍN – TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG BẢN LƯỚT
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.480.000 đ
Giá 5.750.000 đ
CHINH PHỤC ĐỈNH FANSIPAN -SAPA – HÀM RỒNG - CÁT CÁT
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.780.000 đ 2.480.000 đ
Nhà Thờ Đá
Khuyến mại
ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH 2020 Ở SAPA
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 29, 30, 31/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.780.000 đ 2.380.000 đ
SAPA – HÀM RỒNG - BẢN CÁT CÁT
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.550.000 đ
DU LỊCH ĐÔNG BẮC: HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 4.820.000 đ
BẮC YÊN - SĂN MÂY TÀ XÙA
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: 9, 16, 23, 30/11
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.690.000 đ 1.590.000 đ
MỘC CHÂU - SĂN MÂY TÀ XÙA
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.490.000 đ
 Chiêm ngưỡng biển mây Tà Xù
Khuyến mại
TẾT CANH TÝ - SĂN MÂY TÀ XÙA MÙA XUÂN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: 27, 28/1/2020 (M3, 4 Tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.790.000 đ 1.590.000 đ
SAPA – HÀM RỒNG – NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG FANSIPAN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.550.000 đ