Du lịch miền Bắc


Loại Tour
Loại hình du lịch
Thời gian
LINH THIÊNG ĐỈNH YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 tết âm lịch)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 650.000 đ
LỄ HỘI MÙA XUÂN CHÙA TAM CHÚC - TRÀNG AN
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 28/01/2020 ( Mùng 4 tết âm lịch)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 790.000 đ
CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HANG MÚA
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 950.000 đ
DU XUÂN CANH TÝ: CỐ ĐÔ HOA LƯ - TAM CỐC - HANG MÚA
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 900.000 đ
CỐ ĐÔ HOA LƯ - TRÀNG AN - HANG MÚA
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 950.000 đ
KHÁM PHÁ TAM ĐẢO - SAPA BÊN THỀM HÀ NỘI
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25,26,27,28,29,30,31/1/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 890.000 đ
XUÂN MỘC CHÂU – HOA MẬN TRẮNG
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: 27, 28 và 31/01/2020 ( Mùng 3, 4 và 7 tết âm lịch)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.580.000 đ
LÃNG DU BẮC HÀ - SIMACAI - QUANG BÌNH
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 27/1/2020 – Mùng 3 tết
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.880.011 đ