Hà Nội


destinations.shortdaytours

BẮC YÊN - SĂN MÂY TÀ XÙA
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: 9, 16, 23, 30/11
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.690.000 đ 1.590.000 đ
Bãi Đầm Trầu
Khuyến mại
BÍ ẨN NÉT ĐẸP CÔN ĐẢO
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 28/03/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 8.425.000 đ
CAO BẰNG – TỊNH TÂY ( TRUNG QUỐC)
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 08, 15, 22, 29/11; 06, 13, 20, 29/12
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 3.560.000 đ
CHINH PHỤC ĐỈNH FANSIPAN -SAPA – HÀM RỒNG - CÁT CÁT
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.780.000 đ 2.480.000 đ
CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HANG MÚA
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 950.000 đ
CỐ ĐÔ HOA LƯ - TRÀNG AN - HANG MÚA
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 950.000 đ
CÔN ĐẢO HÀNH HƯƠNG - LỊCH SỬ VÀ TÂM LINH
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 9, 14, 16, 23, 25/11 ; 5, 12, 14, 19, 25/12
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 7.990.000 đ
Thác Bản Giốc
Khuyến mại
ĐÓN NĂM MỚI 2020 Ở CAO BẰNG
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 27/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.150.000 đ
Cao nguyên đá đồng văn
Khuyến mại
ĐÓN NĂM MỚI 2020 TẠI CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 27/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.890.000 đ 2.350.000 đ
Cầu treo Thanh Mã
Khuyến mại
ĐÓN NĂM MỚI Ở HONGKONG
Ngày khởi hành: 22/12/2019; 29/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 17.900.000 đ 15.400.000 đ
Nhà Thờ Đá
Khuyến mại
ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH 2020 Ở SAPA
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 29, 30, 31/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.780.000 đ 2.380.000 đ
Đón Xuân Canh Tý ở Myanmar
Khuyến mại
ĐÓN XUÂN CANH TÝ Ở MYANMAR - LỄ CHÙA VÀNG ĐẦU NĂM
Thời gian: 4 Ngày
Ngày khởi hành: 26/01/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 16.590.000 đ 14.090.000 đ
DU LỊCH NINH BÌNH: BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN MỚI – VQG CÚC PHƯƠNG
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.350.000 đ
Cao nguyên đá đồng văn
Khuyến mại
DU XUÂN CANH TÝ MIỀN ĐẤT ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC - HÀ GIANG
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 27,28,30,31/1/2020 (M3,4,6,7 Tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.990.000 đ 2.480.000 đ
DU XUÂN CANH TÝ: CỐ ĐÔ HOA LƯ - TAM CỐC - HANG MÚA
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 900.000 đ
DU XUÂN HÁI LỘC: NAM NINH - ĐAN LƯ SƠN - CẦU KÍNH 7D - THANH TÚ SƠN
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Ngày khởi hành: 26, 27 ( Mùng 2,3 tết âm)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 4.990.000 đ
DU XUÂN LỄ HỘI: CHÙA HƯƠNG - ĐỘNG HƯƠNG TÍCH
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 1,2,3,4,5/02/2020 ( mùng 8,9,10,11,12 tết âm lịch)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 750.000 đ
HÀ GIANG - MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.890.000 đ 2.250.000 đ
HÀ GIANG HÙNG VĨ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.480.000 đ
HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.250.000 đ
HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.950.000 đ
HẠ LONG NGỦ TÀU - CHÀO 2020 TRÊN VỊNH
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 28, 29, 30, 31/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 3.835.000 đ
Hình ảnh HÀ NỘI – CẦN THƠ – CÔN ĐẢO – HÀ NỘI
Khuyến mại
HÀ NỘI – CẦN THƠ – CÔN ĐẢO – HÀ NỘI
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Ngày khởi hành: 01, 08, 15, 22, 29/02/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 8.690.000 đ
HÀ NỘI - HẠ LONG (TÀU ACLASS STELLAR 4*)
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 3.950.000 đ
HÀ NỘI - HẠ LONG (TÀU GOLDEN STAR 3*)
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.390.000 đ
HÀ NỘI - HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.750.000 đ
HÀ NỘI - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.550.000 đ
HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – SUỐI LÊ NIN – PÁC BÓ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.250.000 đ
HOA LƯ - TAM CỐC - VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.050.000 đ
HOA LƯ - TAM CỐC BÍCH ĐỘNG - CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.150.000 đ
KHÁM PHÁ TAM ĐẢO - SAPA BÊN THỀM HÀ NỘI
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25,26,27,28,29,30,31/1/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 890.000 đ
LÃNG DU BẮC HÀ - SIMACAI - QUANG BÌNH
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 27/1/2020 – Mùng 3 tết
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 2.880.011 đ
LỄ HỘI MÙA XUÂN CHÙA TAM CHÚC - TRÀNG AN
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 28/01/2020 ( Mùng 4 tết âm lịch)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 790.000 đ
LINH THIÊNG ĐỈNH YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG
Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 tết âm lịch)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 650.000 đ
MỘC CHÂU - SĂN MÂY TÀ XÙA
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.490.000 đ
MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA CHÍN – TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG BẢN LƯỚT
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.480.000 đ
MYANMAR ĐẤT NƯỚC CHÙA VÀNG : YANGON - BAGO - GOLDEN ROCK
Thời gian: 4 Ngày
Ngày khởi hành: 28/11; 05, 12, 19/12/2019; 02, 09/01/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 9.990.000 đ 8.990.000 đ
SAPA - CÁT CÁT - LAO CHẢI - TẢ VAN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.650.000 đ
SAPA – HÀM RỒNG - BẢN CÁT CÁT
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.550.000 đ
SAPA – HÀM RỒNG – NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG FANSIPAN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.550.000 đ
Gành Đá Đĩa
Khuyến mại
TẾT CANH TÝ - NỒNG NÀN XUÂN XỨ NẪU PHÚ YÊN
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 26, 27, 28, 29, 30, 31/01/2020 ( TỪ MỒNG 2 - 7 TẾT)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 3.980.000 đ 3.680.000 đ
 Chiêm ngưỡng biển mây Tà Xù
Khuyến mại
TẾT CANH TÝ - SĂN MÂY TÀ XÙA MÙA XUÂN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: 27, 28/1/2020 (M3, 4 Tết)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.790.000 đ 1.590.000 đ
THÁI LAN: ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Ngày khởi hành: 06, 20/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 5.690.000 đ
TUYỆT VỜI CUNG ĐƯỜNG : MAI CHÂU – PÙ LUÔNG MÙA LÚA CHÍN - SUỐI CÁ THẦN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.560.000 đ
Thiền viện Trúc Lâm
Khuyến mại
VIẾNG MỘ CÔ SÁU ĐẦU XUÂN
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 2, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 27, 29/02/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 10.900.000 đ 7.690.000 đ
XỨ SỞ CHÙA VÀNG: BANGKOK – PATTAYA
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Ngày khởi hành: 25/01/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 8.600.000 đ
XUÂN MỘC CHÂU – HOA MẬN TRẮNG
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: 27, 28 và 31/01/2020 ( Mùng 3, 4 và 7 tết âm lịch)
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.580.000 đ

Popular tours

AUSTRALIA – NEW ZEALAND
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Ngày khởi hành: 6/11/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 76.900.000 đ
BẮC YÊN - SĂN MÂY TÀ XÙA
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: 9, 16, 23, 30/11
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 1.690.000 đ 1.590.000 đ
Anvaya Beach Resort
Khuyến mại
BALI - SẮC MÀU INDONESIA NĂM MỚI 2020
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Ngày khởi hành: 29/12/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 13.400.000 đ
BHUTAN - ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Nơi khởi hành: Hà Nội
Bãi Đầm Trầu
Khuyến mại
BÍ ẨN NÉT ĐẸP CÔN ĐẢO
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 28/03/2020
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 8.425.000 đ
CAO BẰNG – TỊNH TÂY ( TRUNG QUỐC)
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: 08, 15, 22, 29/11; 06, 13, 20, 29/12
Nơi khởi hành: Hà Nội
Giá 3.560.000 đ