Hồ Chí Minh


destinations.shortdaytours

6 TỈNH MIỀN TÂY: MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 3.968.000 đ
CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – CÀ MAU – ĐẤT MŨI –BẠC LIÊU – MỸ KHÁNH
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Chủ nhật hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 2.998.000 đ
ĐỒNG THÁP – TRÀM CHIM – SA ĐÉC – CẦN THƠ – CHỢ NỔI – MỸ KHÁNH
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 2.068.000 đ
LONG XUYÊN – CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM – RỪNG TRÀ SƯ
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 2.068.000 đ
MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ – CHỢ NỔI – MỸ KHÁNH
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 1.968.000 đ
SÀI GÒN - PHAN THIẾT - TÀ CÚ
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 1.868.000 đ

Popular tours

6 TỈNH MIỀN TÂY: MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 3.968.000 đ
CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – CÀ MAU – ĐẤT MŨI –BẠC LIÊU – MỸ KHÁNH
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành: Chủ nhật hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 2.998.000 đ
ĐỒNG THÁP – TRÀM CHIM – SA ĐÉC – CẦN THƠ – CHỢ NỔI – MỸ KHÁNH
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 2.068.000 đ
LIÊN TUYẾN MIỀN TÂY
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 5.298.000 đ
LONG XUYÊN – CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM – RỪNG TRÀ SƯ
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 2.068.000 đ
MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ – CHỢ NỔI – MỸ KHÁNH
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Giá 1.968.000 đ